Het Anarchistisch Platform

Date:

We nodigen je uit om de onderstaande punten in het 'Anarchistisch Platform' eens te bekijken, en in te schrijven op onze nieuwe internationale anarchistische mailing-list Anarchist_Platform als je er achter staat. Maar als je slechts gedeeltelijk akkoord bent nodigen we je uit in te schrijven op AP_discuss om de discussie erover voort te zetten.Voorwoord:

De punten in het anarchistisch platform ontstonden uit de discussie tussen de Ierse Workers Solidarity Movement (WSM) en de Zuidafrikaanse Workers Solidarity Federation (WSF, die nu ontbonden is). Omwille van deze achtergrond wordt er een gemeenschappelijk begrip verondersteld van wat anarchisme is. Het boek van Daniel Guérin "Het Anarchisme", bevat vanuit dit oogpunt de meest gedetailleerde uitleg van de anarchistische geschiedenis en theorie.

Na de ontbinding van de WSF besloot de WSM om de punten waarover overeenstemming was bereikt te gebruiken om de email-list van het Anarchistisch Platform op te starten. Doel van de lijst is anarchisten samen te brengen die met de punten akkoord zijn. Niet alleen om informatie uit te wisselen, maar ook in de hoop dat ze in contact komen met anderen op de lijst uit dezelfde geografische regio en samen beginnen werken. Daarom is het de bedoeling dat leden van de lijst verondersteld worden deze agenda actief op te volgen en niet af en toe een kijkje nemen (een vaak voorkomende eigenschap van andere lijsten).

Anarchistisch Platform

Wij definiëren onszelf als anarchisten en identificeren ons met de 'Platformistische' traditie binnen het anarchisme, waaronder groepen en publicaties zoals 'Het Organisatorisch Platform van de Libertaire Communisten', de 'Vrienden van Durruti' en het 'Manifest van het Libertair Communisme'. Wij identificeren ons voor het grootste deel met de organisatorische praktijk die deze traditie voorstaat, maar niet noodzakelijk met al de rest die ze gedaan of gezegd heeft. Dat wil zeggen dat dit een uitgangspunt is voor onze politiek, en geen einddoel.

De kernideeën van deze traditie zijn de nood aan anarchistsiche organisaties die streven naar

Ideologische eenheid
Taktische eenheid
Collectieve actie en discipline
Federalisme
Het anarchisme zal gecreëerd worden door de klassenstrijd tussen de grote meerderheid van de maatschappij (de werkende klasse) en de kleine minderheid die momenteel heerst. Voor een succesvolle revolutie is het nodig dat de anarchistische ideeën de leidende ideeën worden binnen de werkende klasse. Dat zal niet spontaan gebeuren. Onze rol is om van de anarchistische ideeën leidende ideeën te maken, of zoals het soms uitgedrukt wordt 'een leiderschap van ideeën' te worden.

Wij werken binnen de vakbonden als belangrijkste focus van onze activiteit waar dat mogelijk is. Daarom verwerpen we visies die zich daar niet mee willen bezig houden. Binnen de vakbonden vechten we voor democratische structuren die typerend zijn voor anarcho-syndicalistische bonden zoals de Spaanse CNT in de jaren 1930. Hoedanook, hoe revolutionair de vakbonden ook mogen zijn, kunnen ze nooit de nood aan anarchistische politieke organisatie(s) wegnemen.

We zien het ook als essentieel om deel te nemen aan strijd die zich buiten de vakbond/werkplaats afspeelt. Hieronder vallen de strijd tegen specifieke onderdrukking, imperialisme en ook de strijd van de werkende klasse voor een fatsoenlijke omgeving en milieu om in te leven. Onze algemene houding hiertegenover, net als tegenover de vakbonden, is om onszelf in te zetten waar het grootste aantal te vinden is en binnen deze beweging anarchistische methodes van organisatie en directe democratie te promoten.

Wij verzetten ons actief tegen elke uiting van vooroordelen binnen de arbeidersbeweging en zien de samenwerking met diegenen die strijden tegen racisme, sexisme, (religieus) sectarisme en homofobie als een prioriteit. We denken dat het slagen van een revolutie en de geslaagde wegwerking van deze onderdrukkingen na de revolutie bepaald worden door het opbouwen van zulke strijden in de pre-revolutionaire periode.

Wij verzetten ons tegen imperialisme maar brengen het anarchisme naar voor als alternatief voor nationalisme. Wij verdedigen anti-imperialistische basisorganisaties terwijl we tezelfdertijd pleiten voor een anarchistische in plaats van een nationalistische strategie.

We erkennen de nood aan anarchistische organisaties die akkoord zijn met deze principes om ons op internationale basis te federeren. Desondanks geloven we dat de mogelijke graad van samenwerking en federatie en de hoeveelheid energie die erin gestoken wordt bepaald moet worden door het slagen van de opbouw van nationale (regionale) organisaties die in staat zijn om zulke internationale samenwerking tot een realiteit te maken in plaats van een kwestie van slogans.

Aansluiten bij het Anarchistisch Platform

Om bij deze lijst aan te sluiten, stuur een email naar wsm_ireland@yahoo.com Je email moet als subject 'Anarchist Platform' hebben en de volgende inhoud:

1. De verklaring dat je akkoord gaat met de bovenvermelde punten en je wil abonneren op de lijst.

2. Een korte voorstelling die naar de lijst kan worden gestuurd waarin je zegt vanwaar je bent en, indien relevant, bij welke organisaties je betrokken bent.

3. Specifieer of je wil aansluiten bij de lijst of bij het digest. Het digest betekent dat je maar één mail per drie dagen krijgt waarin alle berichten uit die periode in één keer worden verstuurd. Dit is handig als je slechts beperkte toegang hebt tot email.

Als je kan is het ook een goed idee om in te schrijven op de onderstaande lijst.

AP_discuss

Email naar ap_discuss-subscribe@yahoogroups.com Wanneer je ingeschreven bent, stuur dan een kort introductiebericht om te zeggen waar je niet akkoord bent met het 'Anarchistisch platform'.

---

These lists are no longer being actively promoted as the Anarchist Platform project has been merged into Anarkismo.net - see http://www.anarkismo.net/docs.php?id=1

Like what you're reading?
Find out when we publish more via the
WSM Facebook
& WSM Twitter